Næringsområde på Nedre Ugstad

skrevet av Heidi Grundvig onsdag, 25 april 2012

Næringsområde på Nedre Ugstad
Næringsområde Nedre Ugstad på Klokkarstua i Hurum er nå regulert og klar for utbygging. I alt er område ca. 75 dekar

hvorav ca. 52 dekar er byggeområder. Området kan benyttes til kontor, industri, lager og annen plasskrevende virksomhet.

Området ligger inntil og rett øst for rundkjøringen som danner krysset mellom Åsveien, Tofteveien og Grimsrudveien, hhv riksvei 289 og 281og fylkesvei 3. Altså gode veiforbindelser.

Avstand til Sætre og Tofte er henholdsvis 10 og 17 km. Til Drammen og Oslo er det henholdsvis 28 og 49 km. Det er mulig å komme med buss til Tofte, Sætre, Drammen og Oslo. Næringsområdet ligger i kort avstand til eksisterende boligområder. Samtidig ligger det tett inntil eksisterende næringsområder.

I tilknytning til vedtaket av reguleringsplanen ber kommunestyret «rådmannen hensynta behovet for ny dagligvare i området Klokkarstua – Verket i forbindelse med kommuneplanreguleringen.» Det åpner en mulighet for at del av næringsområde kan bli omregulert til dagligvarehandel. Før det evt. kan være mulig må dette inn i kommuneplanen og det må deretter lages en reguleringsplan som også inneholder en gangveistrekning på ca. 500m.

Se vedlagte plankart og reguleringsbestemmelser. Nærmere opplysninger kan får ved henvendelse til:

Rund Sandsether
Tlf: 900 28 993,
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS

Tlf: 906 66 104
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.