Bedrifter gir store ringvirkninger til samfunnet

skrevet av Andre mandag, 12 februar 2018

DNB har laget en nettside som viser hvor mye bedrifter gir av ringvirkninger til samfunnet.
Følg lenken for å se hvilke ringvirkninger din bedrift gir til samfunnet:
http://www.dnb.no/ringvirkninger

Små og mellomstore bedrifter bidrar med fantastisk verdiskapning til den norske velferden! Disse verdiene synliggjøres i en rapport som DNB sammen med analysebyrået NY Analyse har utviklet.

Ringvirkning bilde

Rapporten viser at norske bedrifter bidro totalt med ca 1.356 milliarder i verdiskapning og ca. 476 milliarder kroner i person- og selskapsskatt i 2016. Det tilsvarer nesten hver fjerde krone i statsbudsjettet. Oljefondet bidrar med ca. 190 milliarder kroner. Analysen viser at det i Buskerud var 9794 aksjeselskaper og 92.800 ansatte i 2016. Buskeruds verdiskapning i 2016 tilsvarer 57 milliarder i verdiskapning og Buskerud er nr. 7 i landet, både på verdiskapning og skattebidrag. Næringen «bygg og anlegg» bidro mest i form av verdiskapning med i overkant av 9 milliarder kroner.

De fleste bedrifter i Norge har mindre enn 20 ansatte. Det er den lokale blomsterbutikken, frisørsalongen og elektrikeren. En slik vanlig bedrift er ikke dem vi ser mest til. Men til sammen står de for 42 prosent av verdiskapingen fra private selskaper i Norge og 62 prosent av sysselsettingen i norsk næringsliv.

Når vi forstår hvor viktige dagens bedrifter er for velferden vår, forstår vi også hvor ekstremt viktig det er å satse på morgendagens bedrifter! Bedriftene utgjør ryggmargen i våre lokalsamfunn og de er ekstremt viktige for den velferden vi har i Norge i dag, sier leder for bedriftsmarkedet i Buskerud, banksjef Bodil Buch i DNB.