Articles in Category: Nyheter

Velkommen til frokostmøte

tirsdag, 29 januar 2013 skrevet av Erik

Til medlemmer av næringsrådet
I samarbeid med Hurum kommune har vi gleden av å invitere til frokostmøte. Vi inviterer til
gratis frokost og nyttig informasjon for deg og din virksomhet.
Sted: Administrasjonsbygget i Sætre, kommunestyresalen.
Tidspunkt: Fredag 8.februar 13, klokken 8.00

Utkast til kommunikasjonsstrategi 2012 - 2013

torsdag, 17 januar 2013 skrevet av Erik

Hurum kommune og Hurum Næringsråd har gjort en grundig jobb med planverk for utvikling av næring og reiseliv de siste årene. I flere sammenhenger er det blitt påpekt at en plan for kommunikasjon med de viktigste målgruppene er en forutsetning for å nå målene i disse planene. Derfor ble arbeidet med en kommunikasjonsstrategi satt i gang våren 2012, med kommunika sjons byrået Cox Oslo som rådgiver for pro sessen.
Dette dokumentet er ment som et forslag for diskusjon i næringsrådets styre, deretter skal det justeres og presenteres for de ulike aktørene.
Innenfor de rammene vi har hatt er det ikke rom for dyptgående analyser i form av undersøkelser m.v. Vi har lagt vekt på å utarbeide en strategi som skal være enkel og operativ, som kan evalueres og justeres fortløpende.
Enkelt sagt er oppgaven: Hvem snakker vi med, hva vil vi snakke om, hvilke kanaler er mest effektive og hvordan vil vi si det?

Mediehåndtering – fortell verden om din bedrift

onsdag, 02 januar 2013 skrevet av Erik

En positiv omtale på redaksjonell plass i aviser, på internett eller i radio og TV har mange ganger så stor verdi som en betalt annonse. Ikke bare er det gratis, men det gir troverdighet, og legges bedre merke til.

Velkommen til frokostmøte

mandag, 05 november 2012 skrevet av Erik

Velkommen til frokostmøte
I samarbeid med Bikuben har vi gleden av å invitere til frokostmøte. Vi inviterer til
gratis frokost og nyttig informasjon for deg og din virksomhet.

Sted: Bikuben, Utsikten 1, 3482 Tofte

Tidspunkt: Fredag 9.november 2012, klokken 8.00

Velkommen til medlemstreff

torsdag, 25 oktober 2012 skrevet av Erik

Til medlemmer av næringsrådet og Hurumhaløya Skatter
I samarbeid med Grønsand Gjestegård as har vi gleden av å invitere til medlemstreff.
Vi inviterer til gratis lunsj og nyttig informasjon.
Sted: Grønsand Gjestegård, Grønsandveien 9, 3475 Sætre
Tidspunkt: Onsdag 3.oktober kl 9.00 – 11.30
Agenda:
Velkommen ved daglig leder, Heidi Grundvig fra Hurum Næringsråd.
Grønsand Gjestegård ligger idyllisk til på høyden av Storsand og har vært i utvikling de siste årene.
Daglig leder og vertinne, Karen BD Sannes vil oppdatere oss om hva som er gjort og hvordan de ser på
fremtiden. Det blir også en omvisning på gården.
Terje Wiggo Nielsen er eier og har jobbet med utviklingen av Storsand over flere år. Han vi si noe om
storsandutviklingen fra start til nå. Hvordan ser veien ut videre?
Nytt regionalt reiselivsselskap " VisitDrammensregionen"
22.august var det stiftelsesmøte av det nye selskapet i Drammen. Prosjektleder Ranveig Lysne Ervik
vil si noe om vedtekter og tanker for å samle reiselivsnæringen til felles satsning på reiseliv i
Drammensregionen.

Stå opp mot urett!

torsdag, 25 oktober 2012 skrevet av Erik

Stå opp mot urett!
TV-aksjonen NRK er i ferd med å bli verdens største næringslivsdugnad. I 2011 ga 2384 bedrifter, organisasjoner og foreninger bidrag på www.giverstafett.no. Der kan du også din bedrift gi bidrag, utfordre relasjoner og spre nyheter. I mange kommuner mobiliseres det for en modell som har fått navnet "Kristiansundsmodellen". Tolv kommuner adopterte modellen i fjor med fantastiske resultater.

Pengene fra TV-aksjonen 2012 vil bidra til at Amnesty kan fortsette rettferdighetskampen for alle som mangler ytringsfrihet.

Les mer

Nye nettsider

torsdag, 25 oktober 2012 skrevet av Erik

Nye nettsider – nå skal det bli lettere å finne opplysninger du trenger om Hurum Næringsråd

Våren 2012 begynte vi å tenke på at sidene våre fra 2007 trengte en endring, noe helt nytt!

Tanker og ideer ble skissert og i samarbeid med Nomedia Norge fant vi fram til en løsning.

Det har vært viktig for oss å fokusere på at brukeren finner det man leter etter på en lett og brukevennlig måte. Opplevelsen skal være engasjerende, men samtidig nyttig.

Nå lanserer vi ny frisk nettside som er lettere å bruke for besøkende og medlemmer av Hurum Næringsråd.

Velkommen til nye nettsider!

Med hilsen
Heidi Grundvig, daglig leder, Hurum Næringsråd

Forslag til ny reiselivsplan for Hurum kommune.

onsdag, 25 april 2012 skrevet av Heidi Grundvig

Gjennom vårt målrettede arbeid med turisme får Hurum økt besøk av lønnsomme gjester året rundt, godt omdømme, økt verdiskaping på aktiviteter og opplevelser. For innbyggerne forsetter Hurum å være et trivelig sted å bo.
Planen skal til politisk behandling 19.juni 2012.

Næringsområde på Nedre Ugstad

onsdag, 25 april 2012 skrevet av Heidi Grundvig

Næringsområde på Nedre Ugstad
Næringsområde Nedre Ugstad på Klokkarstua i Hurum er nå regulert og klar for utbygging. I alt er område ca. 75 dekar

hvorav ca. 52 dekar er byggeområder. Området kan benyttes til kontor, industri, lager og annen plasskrevende virksomhet.

Området ligger inntil og rett øst for rundkjøringen som danner krysset mellom Åsveien, Tofteveien og Grimsrudveien, hhv riksvei 289 og 281og fylkesvei 3. Altså gode veiforbindelser.