Articles in Category: Nyheter

Forslag til ny reiselivsplan for Hurum kommune.

onsdag, 25 april 2012 skrevet av Heidi Grundvig

Gjennom vårt målrettede arbeid med turisme får Hurum økt besøk av lønnsomme gjester året rundt, godt omdømme, økt verdiskaping på aktiviteter og opplevelser. For innbyggerne forsetter Hurum å være et trivelig sted å bo.
Planen skal til politisk behandling 19.juni 2012.

Næringsområde på Nedre Ugstad

onsdag, 25 april 2012 skrevet av Heidi Grundvig

Næringsområde på Nedre Ugstad
Næringsområde Nedre Ugstad på Klokkarstua i Hurum er nå regulert og klar for utbygging. I alt er område ca. 75 dekar

hvorav ca. 52 dekar er byggeområder. Området kan benyttes til kontor, industri, lager og annen plasskrevende virksomhet.

Området ligger inntil og rett øst for rundkjøringen som danner krysset mellom Åsveien, Tofteveien og Grimsrudveien, hhv riksvei 289 og 281og fylkesvei 3. Altså gode veiforbindelser.