Endelig vedtak i Holmsbu Havn

skrevet av Heidi Grundvig onsdag, 24 oktober 2012

For oss som har jobbet med havnesaken over lengere tid, var det et stort øyeblikk når kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Holmsbu Havn i møtet 13.februar 07.


Dette var klarsignalet som skulle til, for å bestille produksjon av av brygger og utstyr. Styret har bestemt seg for Potona Brygger, fra Fredrikstad som leverandør.


Vi ser for oss at indre havn skal være ferdig til 20.april. Ytre havn har vi som mål å være ferdig til 15.juni 07.
Dette er et meget strengt tidskjema, så alt må klaffe skal havnen i sin helhet være ferdig til sommeren. Styret er optimister og alle involverte jobber på spreng for å ønske bårfolket velkommen til Holmsbu kommende sommer.