Salg eiendom

Nedre Ugstad

Nedre Ugstad

Næringsområde Nedre Ugstad på Klokkarstua i Hurum er nå regulert og klar for utbygging. I alt er område ca. 75 dekar hvorav ca. 52 dekar er byggeområder. Området kan benyttes til kontor, industri, lager og annen plasskrevende virksomhet.