Sætre - Åsveien 9

Samsongbygget, Åsveien 9 på Sætre, har ledige kontorlokaler, ca 75 - 90 m2. Inntil 4 - 5 fine kontorplasser.

Interesserte kan kontakte Gjermund Stuvøy på telefon 90666104